یك موزیك پلیر زیبا و قدرتمند با امكانات فراوان برای گوشی های پاكت پی سی هم اكنون آماده دانلود می باشد. از امتیازات آن  محیط User Friendly بودن آن می باشد كه باعث جذب كاربران زیادی به سوی این پلیر شده است.